Archiwum - Przetargi

31 marca 2011 08:30

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Skulsk przy ul. Konińkiej oraz Lisewo

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 50210-2011 z dnia 2011-03-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skulsk
1) Kanalizacja sanitarna w Skulsku ul. Konińska a) budowę kanałów głównych grawitacyjnych z rur PVC-U klasy S Ø200 mm o długości 335 mb; b) budowę rurociągu tłocznego HD-PE 80 Ø 90 mm o długości 548 mb; c) budowę przepompowni...
Termin składania ofert: 2011-04-05


Numer ogłoszenia: 60306 - 2011; data zamieszczenia: 31.03.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 50210 - 2011 data 21.03.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Skulsku, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk, woj. wielkopolskie, tel. 063 2682079, fax. 063 2682018.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IX.pkt 12.
  • W ogłoszeniu jest: Oferta na przetarg nieograniczony - Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Skulsk, przy ul. Konińskiej oraz Lisewo. Nie otwierać przed dniem 5 kwietnia 2011 roku godzina 10.00.
  • W ogłoszeniu powinno być: Oferta na przetarg nieograniczony - Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Skulsk, przy ul. Konińskiej oraz Lisewo. Nie otwierać przed dniem 8 kwietnia 2011 roku godzina 10.00.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: X.pkt 1.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert upływa w dniu 5 kwietnia 2011 roku o godz. 9.30.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert upływa w dniu 8 kwietnia 2011 roku o godz. 9.30.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: X.pkt 7.
  • W ogłoszeniu jest: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 kwietnia 2011 roku o godz. 10.00.
  • W ogłoszeniu powinno być: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 kwietnia 2011 roku o godz. 10.00.

 

 

Przeczytano: 2380 razy.| Wydrukuj|Do góry