Archiwum - Przetargi

27 sierpnia 2010 09:30

Informacja o wyborze oferty

Skulsk, dn. 25.05.2010

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/

O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE*

 

 

 

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez  Zakład Gospodarki Komunalnej  z siedzibą w Skulsku ul. Sikorskiego 6 62-560 Skulsk w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup samochodu śmieciarki.

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę –  „Małopolska Wytwórnia Maszyn Brzesko – Serwis Sp. z.o.o. z siedzibą  ul. Szczepanowska 21, 32-800 Brzesko.

 Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 237.900,00 zł brutto*/przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*.

Przeczytano: 2356 razy.| Wydrukuj|Do góry