Archiwum - Przetargi

13 września 2003 21:03 | Przetargi

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Goplana

Wójt Gminy Skulsk ul.Targowa 2, 62-560 Skulsk woj. Wlkp tel.(063)2682018 ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminnej w m. Goplana o długości 0,5 km Nie dopuszcza sie składania ofert wariantowych. Wymagany termin realizacji 31.10.2003r. Specyfikację istotnych warunków zamówienia...

czytaj więcej »