Archiwum - Przetargi

07 lutego 2007 21:03 | Przetargi

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku

czytaj więcej »

07 lutego 2007 21:03 | Przetargi

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

czytaj więcej »

01 września 2006 21:03 | Przetargi

Remont nawierzchni masą na gorąco na odcinku drogi gminnej w miejscowości Zygmuntowo

Wojt Gminy Skulsk, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk na podstawie art. 40 ust.1 i 43 ust. 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na remont nawierzchni masą na gorąco na odcinku drogi gminnej w miejscowości...

czytaj więcej »

01 września 2006 21:03 | Przetargi

Remont nawierzchni masą na gorąco na odcinku drogi gminnej w miejscowości Przyłubie

Wojt Gminy Skulsk, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk na podstawie art. 40 ust.1 i 43 ust. 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na remont nawierzchni masą na gorąco na odcinku drogi gminnej w miejscowości...

czytaj więcej »

17 sierpnia 2006 21:03 | Przetargi

Przebudowa drogi w miejscowości Skulsk ul. Kwiatowa

ZP.341/8/2006 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO Urząd Gminy w Skulsku ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk tel. (063)2682018 ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowa drogi w miejscowości Skulsk ul. Kwiatowa Termin realizacji zadania:...

czytaj więcej »

17 sierpnia 2006 21:03 | Przetargi

Remont drogi w miejscowości Gawrony

ZP.341/9/2006 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO Urząd Gminy w Skulsku ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk tel. (063)2682018 ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont drogi w miejscowości Gawrony Termin realizacji zadania: 22.09.2006...

czytaj więcej »

11 sierpnia 2006 21:03 | Przetargi

Przebudowa drogi osiedle Mniszki w Skulsku

ZP.341/6//2006 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO Urząd Gminy w Skulsku ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk tel. (063)2682018 ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowa drogi osiedle Mniszki w Skulsku Termin realizacji zadania: 30.09.2006...

czytaj więcej »

11 sierpnia 2006 21:03 | Przetargi

Dowóz dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Skulsku

ZP.341/7/2006 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO Urząd Gminy w Skulsku ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk tel. (063)2682018 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dowóz dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Skulsku Termin realizacji zadania:...

czytaj więcej »

02 maja 2006 21:03 | Przetargi

Remont nawierzchni masą na gorąco na odcinku drogi gminnej w miejscowości Pilich

Wójt Gminy Skulsk, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk na podstawie art. 40 ust.1 i 43 ust. 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na remont nawierzchni masą na gorąco na odcinku drogi gminnej w miejscowości...

czytaj więcej »

02 maja 2006 21:03 | Przetargi

Remont nawierzchni masą na gorąco na odcinku drogi gminnej w miejscowości Galiszewo

Wójt Gminy Skulsk, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk na podstawie art. 40 ust.1 i 43 ust. 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na remont nawierzchni masą na gorąco na odcinku drogi gminnej w miejscowości...

czytaj więcej »