Archiwum - Przetargi

23 listopada 2008 14:47 | Przetargi

Zaciągnięcie kredytu na nadbudowę Gimnazjum w Skulsku w wysokości 300.000,00 zł

: Zaciągnięcie kredytu na nadbudowę Gimnazjum w Skulsku w wysokości 300.000,00 zł. Numer ogłoszenia: 327105 - 2008; data zamieszczenia: 21.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

czytaj więcej »

29 września 2008 21:01 | Przetargi

Przebudowa drogi w miejscowości Celinowo

Nr przetargu: BZP 234471-2008 ZP.341-2/2008

czytaj więcej »

17 października 2007 00:42 | Przetargi

Przebudowa drogi gminnej Mielnica Mała-Mielnica Duża

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr ogłoszenia BZP 187536-2007 Przebudowa drogi gminnej Mielnica Mała-Mielnica Duża POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI powyżej 14.000 euro PROWADZONE W TRYBIE przetargu nieograniczonego WSTĘP Niniejsza...

czytaj więcej »

19 września 2007 21:03 | Przetargi

Sprostowanie SIWZ: Udzielenie i bsługa kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w budżecie w wysokości 651.650,00 zł.

W związku z błędnie wpisanym kwartalnym okresem spłaty kredytu od 30.03.2008r. do 30.12.2010r. winno być od 31.03.2008r. do 30.09.2010r. zmienia się termin wykonania zamówienia do 30.09.2010 r. oraz termin uruchomienia w/w kredytu: do 15 października 2007 roku. Powyższe zmiany powodują przedłużenie...

czytaj więcej »

14 września 2007 21:03 | Przetargi

Udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w budżecie w wysokości 651.650,00 zł

BZP.163962/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Nazwa zamówienia : Udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w budżecie w wysokości 651.650,00 zł I. Zamawiający Wójt Gminy...

czytaj więcej »

11 lipca 2007 21:03 | Przetargi

Nadbudowa budynku szkolnego Gimnazjum w Skulsku

ZP.343-4/2007 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14.000 EURO Urząd Gminy w Skulsku ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk tel./fax (063)2682018 ogłasza przetarg nieograniczony na: Nadbudowa budynku szkolnego Gimnazjum w Skulsku Termin realizacji zadania:...

czytaj więcej »

21 maja 2007 21:03 | Przetargi

Remont drogi gminnej w miejscowości Popielewo II - Buszkowo

Wojt Gminy Skulsk, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk na podstawie art. 40 ust.1 i 43 ust. 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej w miejscowości Popielewo II - Buszkowo

czytaj więcej »

20 maja 2007 21:03 | Przetargi

Remont drogi gminnej w miejscowości Buszkowo Parcele - Popielewo

Wojt Gminy Skulsk, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk na podstawie art. 40 ust.1 i 43 ust. 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej w miejscowości Buszkowo Parcele - Popielewo.

czytaj więcej »

06 kwietnia 2007 21:03 | Przetargi

Dowóz dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Skulsku

Wójt Gminy Skulsk ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk tel. 0-63 2682-018, fax. 0-63 2682-018 e-mail: ug.skulsk@wp.pl NIP 665-205-42-03 ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ 60.000 EURO Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr...

czytaj więcej »

16 marca 2007 21:03 | Przetargi

Remont nawierzchni masą na gorąco na odcinku drogi gminnej w miejscowości Mielnica Duża

Wojt Gminy Skulsk, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk na podstawie art. 40 ust.1 i 43 ust. 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na remont nawierzchni masą na gorąco na odcinku drogi gminnej w miejscowości...

czytaj więcej »