Archiwum - Komunikaty

18 kwietnia 2011 14:56 | Komunikaty

O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ W 2011 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ W 2011 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH

czytaj więcej »

19 września 2007 00:35 | Komunikaty

Sprostowanie SIWZ

W związku z błędnie wpisanym kwartalnym okresem spłaty kredytu od 30.03.2008r. do 30.12.2010r. winno być od 31.03.2008r. do 30.09.2010r. zmienia się termin wykonania zamówienia do 30.09.2010 r. oraz termin uruchomienia w/w kredytu: do 15 października 2007 roku. Powyższe zmiany powodują przedłużenie...

czytaj więcej »

27 sierpnia 2007 00:35 | Komunikaty

Komunikat Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w partnerstwie z Europejską Grupą Doradczą serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny "Krok po wolontariat - program pilotażowy...

czytaj więcej »

27 grudnia 2005 20:53 | Komunikaty

Ogłoszenie

Na podstawie art. 32 ust.1 i art. 53 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Skulsk podaje do publicznej wiadomości o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

czytaj więcej »