Ogłoszenia

21 czerwca 2019 08:59 | Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE


Skulsk, dnia 21.06.2019r.


ZP.6733.1.7.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

                Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust.  1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.)

 

zawiadamia


iż w dniu 21.06.2019r. nr ZP.6733.1.7.2019 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę obiektu mostowego w miejscowości Koszewo w ciągu drogi powiatowej 3190P, działka nr 319 obręb Kalina.

Przeczytano: 2101 razy.| Wydrukuj|Do góry