Ogłoszenia

27 sierpnia 2010 12:54 | Ogłoszenia

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015 - konsultacje społeczne

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych

i Autostrad Oddział w Poznaniu

ul. Sieramidzkiego 5a, 60-763 Poznań

 

Mając na uwadze bardzo duże, społeczne zainteresowanie zarówno Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015, a także prognozą oddziaływania niniejszego programu na środowisko zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Konsultację społeczne dla ww. programu zostaną przeprowadzone dwu etapowo.

Pierwszym etapem będzie zapewnienie Państwu możliwość dostępu do sporządzonych dokumentów w formie elektronicznej przez sieć internet www.gddkia.gov.pl w zakładce Prognoza Oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015 oraz w formie pisemnej w naszej siedzibie w Poznaniu przy ul. Gajowej 6 w Wydziale Ochrony Środowiska p. III pok. 303. Istnieje również możliwość przesyłania uwag poprzez przygotowany na stronie GDDKiA specjalny formularz kontaktowy.

W drugim etapie odbędzie się jednodniowe spotkanie w trakcie którego będą mogli Państwo zapoznać się również z opracowaną dokumentacją, dotyczącą prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015, a także jeżeli zgłosicie Państwo wcześniej uwagi lub pytania drogą elektroniczną – poprzez formularz kontaktowy do zgłoszonych pytań i uwag będą mogli odnieść się eksperci, którzy byli autorami wspomnianej prognozy.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 września 2010 roku w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu Budynek C I piętro od godz. 900 do godz. 1800.

Przeczytano: 7256 razy.| Wydrukuj|Do góry