Przetargi

07 października 2020 15:21 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Informacja o wyborze oferty dot. zadania "„Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk w miejscowościach Mielnica Duża, Buszkowo Parcele, Mniszki i Celinowo – Dąb”.

Skulsk, dn. 07.10.2020 r.

 

ZP.271.PN.02.2020

 

                                                                                               Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk w miejscowościach Mielnica Duża, Buszkowo Parcele, Mniszki       i Celinowo – Dąb”.

Gmina Skulsk na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 113 poz. 759 z zm.) informuje, że
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na w/w zadanie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 6 (sześć) ofertę.

Zamawiający dokonał oceny  złożonej oferty.

Na postawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu ustalono iż oferta
wykonawcy: Centrum Kamienia Jakub Muzykiewicz, ul. Parkowa 8 Żychlin, 62-571 Stare Miasto, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ

 

Streszczenie oceny ofert.

 

Nr oferty

Wykonawca

Liczba punktów

Cena

Waga 60%

Liczba punktów gwarancja

Waga 40%

Liczba punktów

1

TRANS-MASZ S.A. ul. Na Grobli 4, 73-110 Stargard Szczeciński

43,95

40

83,95

2

Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88 – 300 Mogilno

49,30

40

89,30

3

Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o. 62-500 Konin ul. Zofii Urbanowskiej 8

44,77

40

84,77

4

TRANS-EMA Emilia Kurzawa, Skulska Wieś 18, 62-560 Skulsk

49,52

40

89,52

5

Zakład Handlowo-Usługowy „HOL-BUD” Anita Mielcarek-Kaczmarek, Szyszyńskie Holendry 101, 62-561 Ślesin.

54,47

40

94,47

6

Centrum Kamienia Jakub Muzykiewicz, ul. Parkowa 8 Żychlin, 62-571 Stare Miasto,

60

40

100

 

                                                                      

    Z poważaniem

/-/ Andrzej Operacz

Przeczytano: 230 razy.| Wydrukuj|Do góry