Przetargi

05 września 2019 15:20 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

INFORMACJA o unieważnieniu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawy wyposażenia dla przedszkola w Skulsku i w Wandowie – 3 pakiety”

                                                                                                        

 

 

Skulsk, dn. 05.09.2019 r.

                                                          

Znak Sprawy: ZP.271.PN.02.2019

 

 

INFORMACJA

o unieważnieniu postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego na:

Dostawy wyposażenia dla przedszkola w Skulsku i w Wandowie – 3 pakiety”

                - o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

 

 

                      Działając na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie:

1)      W części dotyczącej pakietu nr 3 - na podstawie przepisów art. 93 ust. pkt 1 ustawy Pzp bowiem wyznaczonym terminie dla składania ofert tj. do 5.09.2019 r. godz. 9.45 nie wpłynęła żadna oferta na realizację tej części przedmiotu zamówienia

2)      W części dotyczącej pakietu nr 2 – na podstawie przepisów art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp bowiem oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. Oferent firma Aktywnie w szkole  Michał Grandyberg, gm. Błaszki, m. Łubna-Jakusy nr 26, 98-235 poczta Błaszki złożył ofertę na pakiet nr 2 z ceną 19.058,40 zł brutto podczas gdy Zamawiający mógł przeznaczyć na ten cel 13.600 zł i nie ma możliwości finansowych zwiększenia zaplanowanej kwoty.

                      W świetle powyższego unieważnienie przedmiotowego postępowania w zakresie pakietu nr 2 i pakietu nr 3  jest w pełni uzasadnione.

 

Informację sporządził:

Marek Ślusarski

                                                                                                              Wójt Gminy Skulsk

                                                                                                               (-) Andrzej Operacz

 

Przeczytano: 949 razy.| Wydrukuj|Do góry