Przetargi

18 grudnia 2018 12:15 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczy Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk

Ogłoszenie nr 500302062-N-2018 z dnia 18-12-2018 r.

Skulsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 662247-N-2018 
Data: 16/12/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Skulsku, Krajowy numer identyfikacyjny 55111900000, ul. ul. Targowa  2, 62560   Skulsk, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 682 079, e-mail ug.skulsk@wp.pl, faks 632 682 018. 
Adres strony internetowej (url): www.gmina-skulsk.pl 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 
www.gmina-skulsk.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: II.1 
W ogłoszeniu jest: ZP.271.PN.13.2018 
W ogłoszeniu powinno być: ZP.271.PN.12.2018 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: II.4 
W ogłoszeniu jest: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk. Szacunkowa liczba uczniów dowożonych wynosi 330 osób. Do wykonania usługi niezbędne jest oddanie do dyspozycji jednocześnie 5 autobusów o pojemności większej lub równej 55 miejsc siedzących każdy, dostosowanych do przewozu dzieci. 2) liczba uczniów dowożonych na poszczególnych trasach podanych w planie dowozu i odwozu wynosi 330 osób i może ulegać zmianie w zależności od decyzji rodziców. 
W ogłoszeniu powinno być: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk. Szacunkowa liczba uczniów dowożonych wynosi 330 osób. Ilość biletów musi zapewnić przewóz jednocześnie pięcioma autobusami o pojemności większej lub równej 55 miejsc siedzących każdy, dostosowanych do przewozu dzieci. 2) liczba uczniów dowożonych na poszczególnych trasach podanych w planie dowozu i odwozu wynosi 330 osób i może ulegać zmianie w zależności od decyzji rodziców. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: II.5 
W ogłoszeniu jest: 60100000-9 
W ogłoszeniu powinno być: 34980000-0 

Wójt Gminy

/-/ Andrzej Operacz

Przeczytano: 1366 razy.| Wydrukuj|Do góry