Urząd Gminy Skulsk
https://gmina-skulsk.pl

24 stycznia 2020 12:42 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Kalina

 

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Skulsk podaje do publicznej wiadomości, że zamierza  sprzedać n/wymienioną nieruchomość położoną na terenie gm. Skulsk.

 

 

 OBRĘB GEODEZYJNY: KALINA

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

               KN1N/00066725/2

q  działka nr 163

 

2

Powierzchnię nieruchomości

q  o powierzchni 0,2600 ha;

 

 

3

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

4

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Brak aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – działka znajduje się na terenach ciągów ekologicznych.

Nieruchomość nie jest położona na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Faktyczny sposób użytkowania nieruchomości – nieużytki rolne.

Nieruchomość z dostępem do drogi gruntowej.

5

Cena nieruchomości

                    3.000,00 zł.

 

6

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2.

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu

                             

            Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Skulsk pokój nr 3 lub telefonicznie (63) 268-20-18 wew. 111.

Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Skulsku,                      w dniach od 24.01.2020 r. do dnia 17.02.2020  r.

 

 

Wójt Gminy Skulsk 

                                                                                                                      Andrzej Operacz