Przetargi

23 lipca 2018 18:07 | Przetargi

Budowa trzech obiektów sportowo-rekreacyjnych – Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Skulsk współfinansowanego z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

Ogłoszenie nr 593469-N-2018 z dnia 2018-07-23 r. Urząd Gminy w Skulsku: Budowa trzech obiektów sportowo-rekreacyjnych – Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Skulsk współfinansowanego z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym...

czytaj więcej »

17 lipca 2018 12:47 | Przetargi

Ogłoszenie Wójta Gminy Skulsk - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skulsk

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY SKULSK podaje do publicznej wiadomości, że 30.08.2018 r. w sali nr 3 w Urzędzie Gminy Skulsk odbędą się: od godz. 10:00 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skulsk;

czytaj więcej »

11 lipca 2018 14:49 | Przetargi

Ogloszenie o zmianie ogłoszenia nr 579505-N-2018. Dotyczy: Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Skulsk w ramach projektu pod nazwą „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ. Ogłosdzenie o zmianie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 500162075-N-2018 z dnia 11.07.2018 roku Ogłoszenie nr 500162075-N-2018 z dnia 11-07-2018 r. ...

czytaj więcej »