Przetargi

11 lipca 2018 14:49 | Przetargi

Ogloszenie o zmianie ogłoszenia nr 579505-N-2018. Dotyczy: Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Skulsk w ramach projektu pod nazwą „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ. Ogłosdzenie o zmianie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 500162075-N-2018 z dnia 11.07.2018 roku Ogłoszenie nr 500162075-N-2018 z dnia 11-07-2018 r. ...

czytaj więcej »

01 lipca 2018 20:23 | Przetargi

: Budowa trzech obiektów sportowo-rekreacyjnych – Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Skulsk współfinansowanego z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

Ogłoszenie nr 581786-N-2018 z dnia 2018-07-01 r. Urząd Gminy w Skulsku: Budowa trzech obiektów sportowo-rekreacyjnych – Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Skulsk współfinansowanego z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym...

czytaj więcej »

01 lipca 2018 18:43 | Przetargi

Poprawa estetyki publicznej i jakości infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy Skulsk

Ogłoszenie nr 581669-N-2018 z dnia 2018-07-01 r. Urząd Gminy w Skulsku: Poprawa estetyki publicznej i jakości infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy Skulsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

czytaj więcej »

27 czerwca 2018 14:18 | Przetargi

Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Skulsk w ramach projektu pod nazwą „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”

Ogłoszenie nr 579505-N-2018 z dnia 2018-06-27 r. Urząd Gminy w Skulsku: Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Skulsk w ramach projektu pod nazwą „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających...

czytaj więcej »

11 maja 2018 20:02 | Przetargi

Zmiana terminu składania ofert dotyczy zadania: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk w miejscowościach: Skulsk, Czartowo, Pilich, Piastowo.

Ogłoszenie nr 500104657-N-2018 z dnia 11-05-2018 r. Skulsk: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 551708-N-2018 Data: 27/04/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd Gminy w Skulsku, Kr

czytaj więcej »