Przetargi

16 grudnia 2018 22:28 | Przetargi

Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk

Urząd Gminy w Skulsku: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

czytaj więcej »

03 grudnia 2018 21:07 | Przetargi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk

Urząd Gminy w Skulsku: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

czytaj więcej »

22 listopada 2018 12:55 | Przetargi

Zmiana ogłoszenia na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 648818-N-2018 Data: 15/11/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd Gminy w Skulsku, Krajowy numer identyfikacyjny 55111900000, ul. ul. Targowa 2, 62560 Skulsk, wo

czytaj więcej »

15 listopada 2018 22:28 | Przetargi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk

Ogłoszenie nr 648818-N-2018 z dnia 2018-11-15 r. Urząd Gminy w Skulsku: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

czytaj więcej »

08 listopada 2018 21:17 | Przetargi

Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk

Ogłoszenie nr 646212-N-2018 z dnia 2018-11-08 r. Urząd Gminy w Skulsku: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie...

czytaj więcej »