Przetargi

09 września 2019 13:40 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Do Uczestników postępowania o udzielenie zamówienia ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień...

czytaj więcej »

03 września 2019 15:08 | Przetargi

Odpowiedź na zapytania - dostawa wyposażenia dla przedszkola w Skulsku i Wandowie

Skulsk. 03.09.2019 r. Do wszystkich zainteresowanych Odpowiedź na zapytania Dotyczy postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA PRZEDZKOLA W

czytaj więcej »

02 września 2019 15:18 | Przetargi

Utworzenie i wyposażenie placówki Klubu „Senior +” w Skulsku w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior +”

Urząd Gminy w Skulsku: Utworzenie i wyposażenie placówki Klubu „Senior +” w Skulsku w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior +” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty...

czytaj więcej »

02 września 2019 14:33 | Przetargi

Odpowiedź na pytanie dotyczące postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA PRZEDZKOLA W SKULSKU I WANDOWIE.

Skulsk. 02.09.2019 r. Do wszystkich zainteresowanych Odpowiedź na zapytania Dotyczy postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA PRZEDZKOLA W

czytaj więcej »

27 sierpnia 2019 08:49 | Przetargi

Dostawa wyposażenia dla przedszkola w Skulsku i Wandowie

Ogłoszenie nr 589932-N-2019 z dnia 2019-08-27 r. Urząd Gminy w Skulsku: Dostawa wyposażenia dla przedszkola w Skulsku i Wandowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...

czytaj więcej »