Przetargi

24 stycznia 2020 12:37 | Przetargi

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.Kalina i Goplana

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

czytaj więcej »

24 stycznia 2020 12:24 | Przetargi

Ogłoszenie Wójta Gminy Skulsk - przetarg ustny nieograniczony - Gawrony

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY SKULSK podaje do publicznej wiadomości, że 27.02.2020 r. o godz. 10:00 w sali nr 3 w Urzędzie Gminy Skulsk odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skulsk; 1) Działka

czytaj więcej »

16 grudnia 2019 21:03 | Przetargi

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.195.292,00 zł.(słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Urząd Gminy w Skulsku: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.195.292,00 zł.(słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych...

czytaj więcej »

13 grudnia 2019 12:41 | Przetargi

Odpowiedź na zapytania dot. ogłoszenia o przetargu w przedmiocie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalny6ch z terenu gminy Skulsk z dnia 11.12.2019r.

Do wszystkich zainteresowanych Odpowiedź na zapytania Dotyczy ogłoszenia o przetargu w przedmiocie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk z dnia 11.12.2019r. Pytanie Proszę o udzielenie informacji dotyczącej terminu realizacji zamówienia: - Punkt...

czytaj więcej »