Komunikaty

17 lutego 2015 15:37 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego gminy Skulsk w zakresie tworzenia warunków sprzyjajacych rozwojowi sportu, które są do realizacji w 2015 roku

Wójt Gminy Skulsk

OGŁOSZENIE

z dnia 13 lutego 2015 roku

 

W sprawie wyników wyboru ofert otwartego konkursu na realizację zadania własnego gminy z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, które przeznaczone są do realizacji w 2015 roku na terenie gminy Skulsk.

Wójt Gminy Skulsk informuje, że:

 

1.W wyniku przeprowadzonego postępowania w drodze otwartego konkursu ofert na realizację w/w zadania wyłoniono następujących wykonawców :

 

Zadanie KFS.1/2015 Prowadzenie ogólnodostępnych zajęć „aerobik” dla mieszkańców z

terenu gminy Skulsk - Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GOK-SPORT” z siedzibą w Mielnicy Dużej na kwotę 1.500,00 zł

Zadanie KFS.2/2015 Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej
na terenie gminy Skulsk - Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GOK-SPORT” z siedzibą w Mielnicy Dużej na kwotę
2.500,00 zł

Zadanie KFS.3/2015 Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki koszykowej na terenie gminy Skulsk - Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GOK-SPORT” z siedzibą w Mielnicy Dużej na kwotę 1.000,00 zł

Zadanie KFS.4/2015 Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego na terenie gminy Skulsk - Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GOK-SPORT” z siedzibą w Mielnicy Dużej na kwotę
1.000,00 zł

Zadanie KFS.5/2015 Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa ziemnego na terenie gminy Skulsk - Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GOK-SPORT” z siedzibą w Mielnicy Dużej na kwotę

500,00 zł

Zadanie KFS.6/2015 Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie wędkarstwa sportowego na terenie gminy Skulsk - Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GOK-SPORT” z siedzibą w Mielnicy Dużej na kwotę 1.000,00 zł

Zadanie KFS.5/2015 Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej na
terenie gminy Skulsk - Gminny Klub Sportowy w Lisewie z siedzibą w Lisewie 62-560 Skulsk na kwotę 45.500,00

 

2. Wybrane oferty spełniają wymogi określone w uchwale nr VI/24/2011 Rady Gminy Skulsk z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Skulsk w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

3. Wsparcie realizacji projektów o których mowa w ust. 1 odbędzie się na podstawie podpisanych umów zawartych pomiędzy gminą a podmiotem, któremu przyznano dofinansowanie.

 

Wójt Gminy

/-/ Andrzej Operacz

Przeczytano: 2568 razy.| Wydrukuj|Do góry