Komunikaty

12 lutego 2015 12:34 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Komunikat w związku z wyborami samorządowymi

Konin, dnia 2 grudnia 2014 r.

 

Krajowe Biuro Wyborcze

Delegatura w Koninie

 

Panie/Panowie

Urzędnicy wyborczy

z terenu właściwości

Komisarza Wyborczego w Koninie

 

W związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. oraz w nawiązaniu do przepisów art. 142 § 1 i art. 476 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) przypominam, co następuje.

1.     Komitety wyborcze uczestniczące w wyborach samorządowych i zarejestrowane przez Komisarza Wyborczego w Koninie mają obowiązek złożenia Komisarzowi Wyborczemu w Koninie sprawozdań finansowych w terminie 3-miesięcy od dnia wyborów. Obowiązek ten ciąży bezpośrednio na osobie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

2.     Dla komitetów wyborczych, które nie uczestniczyły w ponownym głosowaniu ww. termin rozliczenia finansowego upływa w dniu 16 lutego 2015 r.

3.     Dla komitetów wyborczych, które brały udział w ponownym głosowaniu ww. termin rozliczenia finansowego upływa w dniu 2 marca 2015 r.

Celem ułatwienia komitetom wyborczym procesu rozliczenia finansowego kampanii wyborczej w załączeniu przesyłam obowiązujące wzory sprawozdań finansowych, a także wykaz niezbędnych dokumentów, które należy załączyć do sprawozdań finansowych, które będą przedkładane Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie finansowe

(Dotyczy komitetów wyborczych, które zarejestrowały tylko listy kandydatów do rad)

Załącznik nr 2 – Łączne sprawozdanie finansowe

(Dotyczy komitetów wyborczych, które zarejestrowały łącznie listy kandydatów do rad i kandydatów na wójtów / burmistrzów / prezydenta miasta)

Załącznik nr 3 – Wykaz rodzajów dokumentów, jakie należy załączyć do sprawozdania finansowego i/lub łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego.

Proszę o aktywne informowanie komitetów wyborczych w przedmiotowej sprawie.

 

Z poważaniem

 

Dyrektor Delegatury

Krajowego Biura Wyborczego

w Koninie

 

/–/ Anna Deręgowska

Przeczytano: 2289 razy.| Wydrukuj|Do góry