Komunikaty

27 lutego 2014 09:17 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku

 

Wójt Gminy Skulsk

OGŁOSZENIE

z dnia 26 lutego 2014 roku

 

W sprawie wyników wyboru ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku na terenie gminy Skulsk.

Wójt Gminy Skulsk informuje, że:


1.W wyniku przeprowadzonego postępowania w drodze otwartego konkursu ofert na realizację w/w zadań wyłoniono następujących wykonawców:

 

Zadanie I „Udzielenie pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminySkulsk”

Wykonawca: Bank Żywności w Koninie , 62-510 Konin , ul. Przemysłowa 124 D

 

 

Zadanie II „Prowadzenie środowiskowego ogniska wychowawczego”

Wykonawca: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminy w Skulsku, ul. Gen. Sikorskiego 6, 62-560 Skulsk

 

2. Wybrane oferty złożone na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536), spełniają wymogi pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oraz z ogłoszeniem Wójta Gminy Skulsk dotyczącego otwartego konkursu na realizacje zadań.

3. Wsparcie realizacji zadań o których mowa w pkt. 2 odbędzie się na podstawie podpisanych umów zawartych pomiędzy gminą a podmiotem, któremu powierzono realizację zadania.

 

Wójt Gminy

/-/ Andrzej Operacz

 

 

Przeczytano: 2266 razy.| Wydrukuj|Do góry