Komunikaty

05 grudnia 2011 13:47 | Komunikaty

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skulsk

czytaj więcej »

27 lipca 2011 09:35 | Komunikaty

Ogłoszenie Wójta Gminy Skulsk w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

OGŁOSZENIE Na podstawie § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2011 roku Nr 111, poz. 652), Wójt Gminy Skulsk ustala termin składania...

czytaj więcej »

09 marca 2011 07:47 | Komunikaty

Obwieszczenie

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie boiska sportowego

czytaj więcej »