Komunikaty

27 lutego 2014 09:17 | Komunikaty

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku

Wójt Gminy Skulsk OGŁOSZENIE z dnia 26 lutego 2014 roku W sprawie wyników wyboru ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty zrównane z organizacjami pozarządo

czytaj więcej »

21 lutego 2014 10:38 | Komunikaty

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego gminy Skulsk w zakresie tworzenia warunków sprzyjajacych rozwojowi sportu, które są do realizacji w 2014 roku

Wójt Gminy Skulsk OGŁOSZENIE z dnia 20 lutego 2014 roku W sprawie wyników wyboru ofert otwartego konkursu na realizację zadania własnego gminy z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, które przeznaczone są do realizacji w 2014 roku na

czytaj więcej »

07 lutego 2013 13:30 | Komunikaty

Ogłoszenie wyników konkursu na: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego gminy Skulsk w zakresie tworzenia warunków sprzyjajacych rozwojowi sportu, które są do realizacji w 2013 roku

OGŁOSZENIE z dnia 07 lutego 2013 roku W sprawie wyników wyboru ofert otwartego konkursu na realizację zadania własnego gminy z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, które przeznaczone są do realizacji w 2013 roku na terenie gminy Skulsk. Wójt Gminy...

czytaj więcej »

18 stycznia 2013 09:27 | Komunikaty

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Skulsk z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi.

czytaj więcej »

17 stycznia 2013 14:33 | Komunikaty

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego gminy Skulsk w zakresie tworzenia warunków sprzyjajacych rozwojowi sportu, które są do realizacji w 2013 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1 /2013 Wójta Gminy Skulsk z dnia 15 stycznia 2013 r. OGŁOSZENIE Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Skulsk z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, które przeznaczone sa do realizacji...

czytaj więcej »

25 maja 2012 11:46 | Komunikaty

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)Wójt Gminy w Skulsku informuje, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji...

czytaj więcej »