Komunikaty

15 stycznia 2016 13:09 | Komunikaty

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Skulsk w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, które przeznaczone są do realizacji w 2016 roku.

Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Skulsk z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Skulsk w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, które przeznaczone są do realizacji w 2016 roku. ...

czytaj więcej »

15 stycznia 2016 13:06 | Komunikaty

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku

Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Skulsk z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe&nbs

czytaj więcej »

10 grudnia 2015 09:54 | Komunikaty

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skulsk

Skulsk, 10.12.2015 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SKULSK Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku...

czytaj więcej »

17 lutego 2015 15:37 | Komunikaty

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego gminy Skulsk w zakresie tworzenia warunków sprzyjajacych rozwojowi sportu, które są do realizacji w 2015 roku

Wójt Gminy Skulsk OGŁOSZENIE z dnia 13 lutego 2015 roku W sprawie wyników wyboru ofert otwartego konkursu na realizację zadania własnego gminy z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, które przeznaczone są do realizacji w 2015 roku na

czytaj więcej »

12 lutego 2015 12:34 | Komunikaty

Komunikat w związku z wyborami samorządowymi

Konin, dnia 2 grudnia 2014 r. Krajowe Biuro Wyborcze Del

czytaj więcej »

13 stycznia 2015 08:36 | Komunikaty

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego gminy Skulsk w zakresie tworzenia warunków sprzyjajacych rozwojowi sportu, które są do realizacji w 2015 roku

OGŁOSZENIE Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Skulsk z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, które przeznaczone sa do realizacji w 2015 roku . Wójt Gminy Skulsk , działając na podstawie § 7 pkt 2 uchwały Nr...

czytaj więcej »