Komunikaty

19 stycznia 2017 10:09 | Komunikaty

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania wsparcie rozwoju sportu 2017 roku na terenie gminy Skulsk do objęcia dotacji z budżetu gminy.

Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Skulsk z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację projektu – wsparcie rozwoju sportu w 2017 roku na terenie gminy Skulsk, regulaminu, określenia wzoru formularzy związanych z realizacją konkursu oraz powołania...

czytaj więcej »

15 stycznia 2016 13:09 | Komunikaty

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Skulsk w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, które przeznaczone są do realizacji w 2016 roku.

Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Skulsk z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Skulsk w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, które przeznaczone są do realizacji w 2016 roku. ...

czytaj więcej »

15 stycznia 2016 13:06 | Komunikaty

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku

Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Skulsk z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe&nbs

czytaj więcej »

10 grudnia 2015 09:54 | Komunikaty

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skulsk

Skulsk, 10.12.2015 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SKULSK Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku...

czytaj więcej »