Aktualności

13 listopada 2020 08:59 | Aktualności

NISKOOPROCENTOWANA POŻYCZKA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, Z MOŻLIWOŚCIĄ UMORZENIA

Ogłoszony na terytorium Polski stan epidemiczny wpływa w sposób istotny na nasze życie, w tym na sytuację ekonomiczną firm. W celu złagodzenia negatywnych skutków jakie stan ten wywołuje dla organizacji pozarządowych, możliwe jest ich wsparcie poprzez umożliwienie ubiegania się o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej.
 
Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność gospodarczą lub statutową przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Za datę udzielenia pożyczki uznaje się dzień wypłaty środków przez urząd pracy na konto organizacji pozarządowej.
 
Wniosek o pożyczkę należy składać w PUP terytorialnie właściwym ze względu na siedzibę organizacji pozarządowej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP.
 
Wszelkie informację zostały umieszczone w załącznikach oraz pod adresem strony:

Przeczytano: 111 razy.| Wydrukuj|Do góry