Aktualności

30 lipca 2020 10:30 | Aktualności

INFORMACJA dotycząca zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych w 2020 roku

Uprzejmie informujemy, że od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. rusza kolejny nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.


Wnioski do pobrania:

https://gmina-skulsk.pl/cms/668/wnioski_do_pobrania

 

INFORMACJA dotycząca zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych w 2020 roku

 Limity obowiązujące w 2020 roku, stanowić będą sumę:

a)     kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego,

b)    kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, ustala się jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe i liczby 12.

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok 2020 wynosi 1,00 zł.

 

Terminy składania wniosków:

a)    od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez burmistrza pracownika za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.;

b)    od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez burmistrza pracownika za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.;

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza w/w załącznikami, należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wójt Gminy Skulsk wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:


a) 1 kwietnia – 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
b) 1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Sposób zwrotu podatku akcyzowego : przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 

Przeczytano: 159 razy.| Wydrukuj|Do góry