Aktualności

30 czerwca 2020 12:52 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Zaktualizowany Raport o stanie Gminy Skulsk za rok 2019

Wójt Gminy Skulsk zawiadamia, że został wyłożony zakualizowany Raport o stanie gminy Skulsk za rok 2019.

Jednocześnie informuję, że w debacie  nad  raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust.6, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w gminie do 20000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;

2) w gminie powyżej 20000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.

 

Chęć udziału w debacie mieszkańcy mogą zgłaszać do Przewodniczącego Rady Gminy Skulsk do dnia 29 lipca 2020 roku.

Dyskusja nad raportem odbędzie się na Sesji Absolutoryjnej Rady Gminy Skulsk zaplanowanej na 30 lipca 2020 roku.

Przeczytano: 102 razy.| Wydrukuj|Do góry