Aktualności

24 czerwca 2020 13:59 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

 

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

 Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z póź. zm.),

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych  do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Skulsk.

 

 

Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z póź. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych            do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Skulsk.

 

 

 

 OBRĘB GEODEZYJNY: ŁUSZCZEWO

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

    KW KN1N/00039887/7

q  działka nr  225/2

   

KW KN1N/00082652/7

q  działka nr  225/9

 

2

Powierzchnię nieruchomości

q  225/2 o powierzchni 0,0700 ha;

q  225/9 o powierzchni 0,0485 ha;

 

3

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Brak aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Nieruchomość wydzierżawiana z przeznaczeniem pod działalność rekreacyjno – usługową.

4

Termin zagospodarowania nieruchomości

Umowa dzierżawy zostanie zawarta               na okres 3 lat.

5

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

1.100,00 zł. brutto za rok

6

Terminy wnoszenia opłat

do 30 września każdego roku

7

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Dzierżawa w trybie bezprzetargowym

 

                             

 

              Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Skulsk pokój nr 3, lub telefonicznie (63) 268-20-18 wew. 111.

 

    Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj.  w dniach           od 24.06.2020 r do dnia 16.07.2020 r.

 

 

 

Przeczytano: 109 razy.| Wydrukuj|Do góry