Aktualności

11 września 2019 15:19 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Sesja XI Rady Gminy Skulsk 19.09.2019r. godz. 14.00 Gminny Ośrodek Kultury w Mielnicy Dużej

Skulsk, 11.09.2019 r.

 

                                                                                                                                      Pan/Pani

Wójt, Radni, Sołtysi, Przewodniczący Rad

                                                                             Sołeckich, Dyrektorzy Szkół, Kierownicy

                                                                  Jednostek Organizacyjnych Gminy

                        Wszyscy 

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 )

                                                

Zwołuję XI sesję Rady Gminy

 

na dzień 19.09.2019 r.( tj. czwartek ) o godz. 14:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej.

 

Proponuje się następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad XI sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i pytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skulsk na lata 2019-2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie
 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 11. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy.

 

 

 

 

Przeczytano: 526 razy.| Wydrukuj|Do góry