Aktualności

12 września 2018 11:52 | Aktualności

Program prioryretowy Czyste Powietrze

Rusza rządowy program

 

Program priorytetowy Czyste Powietrze


Cel programu:

Poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie/uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Dla kogo:

Beneficjentami Programu są osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Na co:

 • Modernizację źródła ciepła na paliwa stałe (węgiel, biomasę) nie spełniające wymagań programu na  źródło ciepła spełniające wymagania programu:

  • Kotły na paliwa stałe

  • Kotły olejowe

  • Kotły gazowe kondensacyjne

  • Węzły cieplne

  • Systemy ogrzewania elektrycznego

  • Pompy ciepła powietrzne

  • Pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody

Jako element dodatkowy:

 • Docieplenie ścian zewnętrznych

 • Wymiana okien i drzwi zewnętrznych

 • Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.

 • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

 • Kolektory słoneczne

 • Mikroinstalacje fotowoltaiczne

W jakiej formie:

 • Dotacja do 90%

 • Pożyczka

 • Dotacja z pożyczką

Na jakich warunkach:

 • Okres, w którym mogą być ponoszone koszty kwalifikowane: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r.

 • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.

 • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie

 • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł

Dla pożyczki:

 • Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych
  ale
  nie mniej niż 2% rocznie

 • Maksymalny okres spłaty pożyczki: do 15 lat

 • Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia

 

Szczegółowe informacje zawarte są w Programie priorytetowym Czyste Powietrze.

Dostęp do wszystkich dokumentów programowych, w tym formularza wniosku, będzie możliwy od dnia ogłoszenia naboru, który planowany jest na miesiąc wrzesień. Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej.

Z poważaniem

Wójt Gminy Skulsk

Andrzej Operaczhttp://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/

Przeczytano: 1153 razy.| Wydrukuj|Do góry