Urząd Gminy Skulsk
https://gmina-skulsk.pl

19 listopada 2020 18:38 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

ZAPYTANIE OFERTOWE NA usługę: założenie oraz prowadzenie konta w mediach społecznościowych

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020, Poddziałanie 4.5.4. Edukacja ekologiczna. Konkurs: RPWP.04.05.04‑IZ‑00‑30‑001/19 projektu pod nazwą: „Eko-edukacja w gminie Skulsk. Bliżej przyrody.”

Zamawiający informuje, że oferty mogą być doręczone osobiście lub przesłane pocztą (w tym pocztą elektroniczną na adres: ug.skulsk@skulsk.pl), lub za pośrednictwem kuriera, z tym, że nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego, oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego lub na skrzynkę pocztową.Załączniki:

zapytanie ekoedukacja [71.71 KB]

Formularz oferty [79.5 KB]

Wykaz doświadczenia [112.5 KB]

Oświadczenie o spełnieniu warunków [61.37 KB]

Projekt umowy [67.36 KB]