Urząd Gminy Skulsk
https://gmina-skulsk.pl

14 października 2020 15:13 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę SPRZĘTU ICT w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna. Konkurs: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑0077/19 projektu pod nazwą: „Dodatkowe miejsca przedszkolne w Gminie Skulsk”

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [772.6 KB]

Wzór oferty - załącznik nr 1 [84.5 KB]

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 [311.25 KB]