Urząd Gminy Skulsk
https://gmina-skulsk.pl

10 września 2019 15:06 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę i montaż placu zabaw w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna. Konkurs: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑001/19   projektu pod nazwą: "Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Skulsk”

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [758.82 KB]

Oferta [14.54 KB]

Załącznik 1C [103.5 KB]