Aktualności

20 maja 2020 13:18 | Aktualności

Ulgi dla przedsiębiorców w ramach Tarczy 3.0

Nowa odsłona tarczy antykryzysowej zakłada, że ze zwolnienia ze składek mogą teraz skorzystać firmy, których przychód przekroczył 15 681 zł, ale dochód nie był wyższy niż 7000 zł. Dzięki temu rozwiązaniu, więcej przedsiębiorców skorzysta z pomocy.

czytaj więcej »

20 maja 2020 09:41 | Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na dostawę i montaż pomocy dydaktycznych w postaci placu zabaw w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna. Konkurs: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑001/19 projektu pod nazwą: „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie...

czytaj więcej »

18 maja 2020 10:06 | Aktualności

Informacja z otwarcia ofert

Wójt Gminy Skulsk przekazuje informację z otwarcia ofert dot.: dostawy i montażu pomocy dydaktycznych w postaci placu zabaw w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna. Konkurs: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑001/19...

czytaj więcej »

14 maja 2020 12:52 | Aktualności

Informacja

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych z terenu Gminy Skulsk" - o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.

czytaj więcej »

13 maja 2020 14:22 | Aktualności

Wielkopolskie oddziały ZUS przywracają bezpośrednie badania lekarskie

Od 11 maja Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznowił badania bezpośrednie przez lekarzy orzekających w ZUS. Pacjenci są indywidualnie zawiadamiani o terminie i miejscu badania.

czytaj więcej »

13 maja 2020 14:02 | Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna. Konkurs: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑001/19 projektu pod nazwą: „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Skulsk”

czytaj więcej »

13 maja 2020 13:45 | Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna. Konkurs: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑001/19 projektu pod nazwą: „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Skulsk”

czytaj więcej »