Aktualności

09 czerwca 2020 14:50 | Aktualności

Sesja XVIII Rady Gminy Skulsk 17.06.2020r. godz. 14:00 Gminny Ośrodek Kultury w Mielnicy Dużej

Skulsk, 09.06.2020 r. Pan/Pani Wójt, Radni, Sołtysi, Przewodniczący Rad Sołeckich, Dyrektorzy Szkół, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy

czytaj więcej »

09 czerwca 2020 13:03 | Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Skulsk przekazuje informację z otwarcia oferty na dostawę i montaż sprzętu kuchennego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna. Konkurs: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑001/19 projektu pod nazwą:...

czytaj więcej »

09 czerwca 2020 12:49 | Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Skulsk przekazuje informację z otwarcia oferty na dostawę i montaż pomocy dydaktycznych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna. Konkurs: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑001/19 projektu pod nazwą:...

czytaj więcej »

08 czerwca 2020 13:15 | Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Skulsk informuję, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dot. realizacji zadania: „Zakup laptopów dla placówek oświatowych z terenu Gminy Skulsk”. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej...

czytaj więcej »

05 czerwca 2020 10:01 | Aktualności

Zaktualizowana informacja z otwarcia ofert

Wójt Gminy Skulsk przekazuje zaktualizowaną informację z otwarcia dot. realizacji zadania: „Zakup laptopów dla placówek oświatowych z terenu Gminy Skulsk” w ramach konkursu zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.”

czytaj więcej »

04 czerwca 2020 13:54 | Aktualności

Informacja z otwarcia ofert

Wójt Gminy Skulsk przekazuję informację z otwarcia oferty na dostawę i montaż sprzętu kuchennego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna. Konkurs: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑001/19 projektu pod nazwą:...

czytaj więcej »

04 czerwca 2020 13:50 | Aktualności

Informacja z otwarcia ofert

Wójt Gminy Skulsk przekazuję informację z otwarcia oferty na dostawę i montaż pomocy dydaktycznych w postaci sprzętu ICT w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna. Konkurs: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑001/19...

czytaj więcej »

04 czerwca 2020 13:25 | Aktualności

Informacja z otwarcia ofert

Wójt Gminy Skulsk przekazuje informację z otwarcia ofert dot. realizacji zadania: „Zakup laptopów dla placówek oświatowych z terenu Gminy Skulsk” w ramach konkursu zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.”

czytaj więcej »

03 czerwca 2020 14:30 | Aktualności

Wielkopolscy przedsiębiorcy korzystają z tarczy

Od 1 kwietnia wielkopolskie placówki ZUS rozpatrzyły prawie 400 tys. wniosków o zwolnienie ze składek, wypłatę świadczenia postojowego i odroczenie terminu płatności w związku z epidemią koronawirusa.

czytaj więcej »