Aktualności

26 sierpnia 2020 08:20 | Aktualności

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.08.2020 ( data odczytania wiadomości 19.08.2020 , ponieważ wiadomość została przesłana na nieaktualny adres mailowy ) Urząd Gminy w Skulsku informuje : Ad par. 1) 1658,77 zł. Ad par 2) zakupione środki przeznaczone dla urzędników, interesantów...

czytaj więcej »

26 sierpnia 2020 08:18 | Aktualności

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Dane wnioskodawcy/petycjodawcy* znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym...

czytaj więcej »

24 sierpnia 2020 08:57 | Aktualności

Firmy skorzystają ze zwolnienia ze składek.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie ze składek tych firm, których nadpłaty lub wpłaty zostały zaliczone na poczet składek podlegających zwolnieniu. Przepisy w tej sprawie, wejdą w życie 20 września. Z nowych przepisów skorzysta nawet 800 tys....

czytaj więcej »

21 sierpnia 2020 11:38 | Aktualności

50 mln zł dla firm na poprawę bezpieczeństwa w pracy

Pracodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Łącznie na ten cel przeznaczono 50 mln zł. Termin składania dokumentów upływa 31 sierpnia.

czytaj więcej »

19 sierpnia 2020 12:38 | Aktualności

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług żywieniowych (catering) dla: Szkoły Podstawowej w Wandowie Przedszkola w Wandowie Przedszkola w Skulsku

czytaj więcej »

18 sierpnia 2020 12:03 | Aktualności

Korzystne przeliczenie emerytur dla rocznika 1953

Urodzeni w 1953 roku będą mogli uzyskać emeryturę powszechną bez pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych. Dla niektórych emerytów oznacza to świadczenie wyższe nawet o 200 zł.

czytaj więcej »