Aktualności

04 czerwca 2020 13:54 | Aktualności

Informacja z otwarcia ofert

Wójt Gminy Skulsk przekazuję informację z otwarcia oferty na dostawę i montaż sprzętu kuchennego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna. Konkurs: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑001/19 projektu pod nazwą:...

czytaj więcej »

04 czerwca 2020 13:50 | Aktualności

Informacja z otwarcia ofert

Wójt Gminy Skulsk przekazuję informację z otwarcia oferty na dostawę i montaż pomocy dydaktycznych w postaci sprzętu ICT w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna. Konkurs: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑001/19...

czytaj więcej »

04 czerwca 2020 13:25 | Aktualności

Informacja z otwarcia ofert

Wójt Gminy Skulsk przekazuje informację z otwarcia ofert dot. realizacji zadania: „Zakup laptopów dla placówek oświatowych z terenu Gminy Skulsk” w ramach konkursu zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.”

czytaj więcej »

03 czerwca 2020 14:30 | Aktualności

Wielkopolscy przedsiębiorcy korzystają z tarczy

Od 1 kwietnia wielkopolskie placówki ZUS rozpatrzyły prawie 400 tys. wniosków o zwolnienie ze składek, wypłatę świadczenia postojowego i odroczenie terminu płatności w związku z epidemią koronawirusa.

czytaj więcej »

01 czerwca 2020 15:33 | Aktualności

Raport o stanie Gminy Skulsk za rok 2019

Raport o stanie Gminy Skulsk za rok 2019 Wójt Gminy Skulsk zawiadamia, że został wyłożony Raport o stanie gminy Skulsk za rok 2019. Jednocześnie informuję, że w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos...

czytaj więcej »

01 czerwca 2020 12:26 | Aktualności

Żywność dla osób najbardziej potrzebujących

UWAGA!!! W budynku Gminy przy ul. Sikorskiego 6, wydawana będzie żywność dla osób najbardziej potrzebują

czytaj więcej »

28 maja 2020 14:53 | Aktualności

W czerwcu nie stracisz na emeryturze

Osoby, które chcą przejść na emeryturę w czerwcu, nie muszą obawiać się niekorzystnej waloryzacji składek, mającej wpływ na wysokość świadczenia. Zgodnie z założeniami Tarczy Antykryzysowej 3.0., Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyliczy emeryturę, o którą wystąpimy w czerwcu...

czytaj więcej »

27 maja 2020 13:49 | Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna. Konkurs: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑001/19 projektu pod nazwą: „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Skulsk”

czytaj więcej »

27 maja 2020 13:42 | Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna. Konkurs: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑001/19 projektu pod nazwą: „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Skulsk”

czytaj więcej »

27 maja 2020 13:10 | Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zadania: „Zakup laptopów dla placówek oświatowych z terenu Gminy Skulsk” w ramach konkursu zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.”

czytaj więcej »