Aktualności

31 grudnia 2019 13:04 | Aktualności

Odbiór odpadów w Gminie Skulsk, w miesiącu styczniu.

Uwaga !!! odbiór odpadów w Gminie Skulsk, w miesiącu styczniu: - Popiół - 11 styczeń, - Odpady segre

czytaj więcej »

31 grudnia 2019 11:03 | Aktualności

"Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim"

Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych.

czytaj więcej »

20 grudnia 2019 08:14 | Aktualności

Zgłoszenia do "Małego ZUS" do 8 stycznia

Od nowego roku do 8 stycznia przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na małą skalę ponownie będę mogli skorzystać z nowej ulgi w rozliczeniach z ZUS. „Mały ZUS” to niższe składki na ubezpieczenia społeczne.

czytaj więcej »

13 grudnia 2019 15:03 | Aktualności

Sesja XIV Rady Gminy Skulsk 30.12.2019r. godz. 10:00 Gminny Ośrodek Kultury w Mielnicy Dużej

Skulsk, 13.12.2019 r. Pan/Pani Wójt, Radni, Sołtysi, Przewodniczący Rad Sołeckich, Dyrektorzy Szkół, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Wszyscy

czytaj więcej »

13 grudnia 2019 11:44 | Aktualności

Informacja dla rolników

Szanowny Rolniku! Zgodnie z art. 20a ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt ( Dz.U. z 2019r. poz.1149 i 1824) posiadacz owcy, kozy lub świni dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu...

czytaj więcej »

11 grudnia 2019 14:45 | Aktualności

Zmiana terminu odbioru popiołu.

Uwaga!!! zmiana terminu odbioru popiołu Odbiór popiołu w miesiącu grudzień uległ zmianie z dnia 14 na dzień 21.12.2019 (Sobota )

czytaj więcej »

03 grudnia 2019 08:09 | Aktualności

Od grudnia zmieniły się limity zarobków na emeryturze i rencie.

Przejście na emeryturę, czy rentę nie oznacza zakazu pracy na niej. Jeżeli chcemy i mamy siłę, to możemy dalej pracować, trzeba jednak pilnować, aby osiągane dochody nie spowodowały obniżenia lub zawieszenia świadczenia wypłacanego przez ZUS. Limity zarobków zmieniają się co trzy...

czytaj więcej »

28 listopada 2019 11:49 | Aktualności

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin Tel: 63 245-30-95 Fax: 63 242-22-29

czytaj więcej »