Aktualności

17 czerwca 2020 11:36 | Aktualności

Transmisja obrad XVIII Sesji Rady Gminy Skulsk

Transmisja obrad XVIII Sesji Rady Gminy Skulsk

czytaj więcej »

16 czerwca 2020 17:26 | Aktualności

Informacja uzupełniająca o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Skulsk przekazuję informację z otwarcia oferty na dostawę i montaż pomocy dydaktycznych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna. Konkurs: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑001/19 projektu pod nazwą:...

czytaj więcej »

16 czerwca 2020 14:48 | Aktualności

Jeszcze tylko 2 tygodnie na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek

Tylko do końca czerwca przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek. Do wielkopolskich placówek ZUS wpłynęło 184 tys. wniosków o zwolnienie ze składek i zostały one zrealizowane w 90 proc., na kwotę 816 mln zł.

czytaj więcej »

10 czerwca 2020 13:57 | Aktualności

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Placówka Terenowa w Koninie informuje:

Z dniem 18 czerwca 2020r. nastąpi wznowienie działalności Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS W związku z wprowadzonym stanem epidemii w kraju każdy pacjent musi mieć świadomość konieczności odbycia rehabilitacji w obowiązującym rygorze sanitarno-epidemiologicznym. Każdy pacjent...

czytaj więcej »

09 czerwca 2020 14:50 | Aktualności

Sesja XVIII Rady Gminy Skulsk 17.06.2020r. godz. 14:00 Gminny Ośrodek Kultury w Mielnicy Dużej

Skulsk, 09.06.2020 r. Pan/Pani Wójt, Radni, Sołtysi, Przewodniczący Rad Sołeckich, Dyrektorzy Szkół, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy

czytaj więcej »

09 czerwca 2020 13:03 | Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Skulsk przekazuje informację z otwarcia oferty na dostawę i montaż sprzętu kuchennego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna. Konkurs: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑001/19 projektu pod nazwą:...

czytaj więcej »

09 czerwca 2020 12:49 | Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Skulsk przekazuje informację z otwarcia oferty na dostawę i montaż pomocy dydaktycznych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna. Konkurs: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑001/19 projektu pod nazwą:...

czytaj więcej »

08 czerwca 2020 13:15 | Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Skulsk informuję, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dot. realizacji zadania: „Zakup laptopów dla placówek oświatowych z terenu Gminy Skulsk”. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej...

czytaj więcej »

05 czerwca 2020 10:01 | Aktualności

Zaktualizowana informacja z otwarcia ofert

Wójt Gminy Skulsk przekazuje zaktualizowaną informację z otwarcia dot. realizacji zadania: „Zakup laptopów dla placówek oświatowych z terenu Gminy Skulsk” w ramach konkursu zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.”

czytaj więcej »