Opłaty za odpisy

CEL

ODPIS SKRÓCONY

ODPIS ZUPEŁNY

Uzyskanie wizy

22 zł

33 zł

Uzyskanie paszportu

Zwolniony z opłaty skarbowej

Zwolniony z opłaty skarbowej

Prywatnie

22 zł

33 zł

Wyjazd za granicę

22 zł

33 zł

Do zawarcia związku małżeńskiego

22 zł

33 zł

Przedłożenie w innych urzędach

22 zł

33 zł

Przedłożenie w sądzie

22 zł

33 zł

Zameldowanie

22 zł

33 zł

Rozwód, separacja

22 zł

33 zł

Rozdzielność majątkowa

22 zł

33 zł

Rozstrzygnięcia w spr. władzy rodzicielskiej

22 zł

33 zł

Do banku

22 zł

33 zł

Do spółdzielni mieszkaniowej

22 zł

33 zł

Wpis do ksiąg wieczystych

22 zł

33 zł

Badania genealogiczne

22 zł

33 zł

Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa

22 zł

33 zł

Uzyskanie prawa jazdy

22 zł

33 zł

Do sprawy spadkowej

22 zł

33 zł

Tow. ubezpieczeniowe

22 zł

33 zł

Ekshumacja

22 zł

33 zł

Zmiany imienia lub nazwiska

22 zł

33 zł

Nabycia obywatelstwa

22 zł

33 zł

Uzyskania dowodu osobistego

Zwolniony z opłaty skarbowej

33 zł

Szkolnictwa

Nie podlega opłacie skarbowej

Nie podlega opłacie skarbowej

Ankiety bezpieczeństwa osobowego w zakładzie pracy

Nie podlega opłacie skarbowej

Nie podlega opłacie skarbowej

Alimentów

Nie podlega opłacie skarbowej

Nie podlega opłacie skarbowej

Adopcja

Nie podlega opłacie skarbowej

Nie podlega opłacie skarbowej

Przyznania opieki

Nie podlega opłacie skarbowej

Nie podlega opłacie skarbowej

Świadczeń rodzinnych

Nie podlega opłacie skarbowej

Nie podlega opłacie skarbowej

Opieki społecznej

Nie podlega opłacie skarbowej

Nie podlega opłacie skarbowej

ZUS

Nie podlega opłacie skarbowej

Nie podlega opłacie skarbowej

KRUS

Nie podlega opłacie skarbowej

Nie podlega opłacie skarbowej

Kurateli

Nie podlega opłacie skarbowej

Nie podlega opłacie skarbowej

Ubezpieczenia zdrowotnego

Nie podlega opłacie skarbowej

Nie podlega opłacie skarbowej

Powszechnego obowiązku obrony

Nie podlega opłacie skarbowej

Nie podlega opłacie skarbowej

Zatrudnienia

Nie podlega opłacie skarbowej

Nie podlega opłacie skarbowej

Świadczeń socjalnych

Nie podlega opłacie skarbowej

Nie podlega opłacie skarbowej

Nauki

Nie podlega opłacie skarbowej

Nie podlega opłacie skarbowej

Oświaty pozaszkolnej

Nie podlega opłacie skarbowej

Nie podlega opłacie skarbowej

Innych celów - brak zwolnienia z opłaty skarbowej

22 zł

33 zł

Innych celów - zwolnienie z opłaty skarbowej*

Nie podlega opłacie skarbowej

Nie podlega opłacie skarbowej