Urodzenia

Bydło:


Zgłoszenie bydła do rejestru należy dokonać w terminie 7 dni:

 

 

 

Na podstawie tego zgłoszenia ARiMR wystawia paszport dla każdej sztuki bydła. 

 

 

Trzoda:

 

Zgłoszenie świńdo rejestru należy dokonać w terminie 30 dni: