Kolczyki

Oznakowanie zwierząt polega na:

 

- w przypadku bydła : 

 

          Założeniu na obu małżowinach usznych kolczyków albo duplikatu kolczyka z numerem identyfikacyjnym zw. gospodarskiego umożliwiającym dokonanie indywidualnej identyfikacji każdej sztuki.

 

- w przypadku owiec i kóz: 

 

          Założeniu na obu małżowinach usznych kolczyków z numerem identyfikacyjnym zw. gospodarskiego umożliwiającymi dokonanie indywidualnej identyfikacji każdego zwierzęcia, w przypadku owiec i kóz przeznaczonych do handlu wewnątrzwspólnotowego. 

          Założeniu na lewej małżowinie usznej kolczyka z numerem identyfikacyjnym zw. gospodarskiego a prawej małżowinie usznej kolczyka zawierajacego elektroniczny identyfikator z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego w przypadku owiec i kóz urodzonych po 31.12.09 i przeznaczonych do handu wewnątrzwspólnotowego. 

 

- w przypadku świni:

 

          Wytatułowaniu na grzbiecie lub obu małżowinach usznych numeru identyfikacyjnego zwierzęcia gospodarskiego, założeniu na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identytikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego albo kolczyka. 

 

          Numer identyfikacyjny bydła, owcy i kozy jest numerem umożliwiającym dokonanie indywidualnej identyfikacji każdego zwierzęcia oraz ustalenie, w której siedzibie stada się urodziło. 

          Numer identyfikacyjny świni jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło lub której po raz pierwszy zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych.