Informacje ogólne

Opłaty skarbowe:

 - za wydanie decyzji o warunkach zabudowy - 107,00 zł (z wyjątkiem zabudowy mieszkaniowej)

 - za wydanie decyzji w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy - 56,00 zł 

 - za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł

 - za wydanie wypisu/wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

  • od wypisu: do 5 stron – 30,00 zł, powyżej 5 stron – 50,00 zł,

  • od wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,00 zł, nie więcej niż – 200,00 zł.