Fundusze zewnętrzne pozyskane przez gminę

 

Zewnętrzne wsparcie finansowe Gminy Skulsk w latach 2007-2010
lp Nazwa programu czas realizacji projektu kwota dofinansowania wartość całego  projektu
1. Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych Gminy Skulsk. 2007 22 400,00 zł 28 000,00 zł
2. Program PFRON "Uczeń na wsi" - dofinansowuje pomoce naukowe dla os. Niepełnosprawnych z terenu Gminy Skulsk 2007/2008 28 700,00 zł 28 700,00 zł
3.  Program PFRON "Uczeń na wsi" - dofinansowuje pomoce naukowe dla os. Niepełnosprawnych z terenu Gminy Skulsk 2008/2009 27 643,84 zł 27 643,84 zł
4. Program PFRON "Uczeń na wsi" - dofinansowuje pomoce naukowe dla os. Niepełnosprawnych z terenu Gminy Skulsk 2009/2010 57 768,18 zł 57 768,18 zł
5.  Realizacja przez GOPS w Skulsku projektu systemowego POKL dz. 7.1.1, którgo celem jest pomoc osobom bezrobotnym  2008 35 523,05 zł 39 690,56 zł
6. Realizacja przez GOPS w Skulsku projektu systemowego POKL dz. 7.1.1, którgo celem jest pomoc osobom bezrobotnym  2009 53 536,33 zł 59 157,64 zł
7. Realizacja przez Gminę Skulsk Poakcesyjnego Programu Wsaprcia Obszarów Wiejskich, którego celem jest aktywizacja i integracja mieszkańcow Gminy Skulsk 2008/2010 296 772,04 zł 296 772,04 zł
8. Fundacja Wiosna w sercu w partnerstwie z Gminą Skulsk zrealizowała projekt pn " Skulsk - stawiamy na eudukację i tradycję" Wiosna w sercu" - szkolenia i integracja dla mieszkańców gm. Skulsk w ramach POKL dz. 9.5 2010 43 728,00 zł 43 728,00 zł
9. W ramach POKL, działanie 9.1 Gmina  Skulsk wraz z Stowarzyszeniem Integracji Społecznej "Razem" realizuje projekt pn" Wiem potrafię wierzę w siebie", którego celem jest realizacja programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z Gminy Skulsk. 2009-2011 965390,00 965390,00
10. Realizacja projektu polegającego na zakupie śmieciarki na potrzeby komunalne Gminy Skulsk. Zakup ten został dofiansowany z programu "PROW 2007-2013", działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"   2010 147 750,00 zł 240 340,00 zł
11. W roku 2010 Gmina Skulsk przystąpiła do Funduszu Sołeckiego, którego celem jest realizacja projektów wzkazanych przez mieszkańców Gminy. Jednak zadania te muszą dotyczyć tzw. zadań własnych Gminy 2010 dofinansowanie nastąpi w roku 2011. Planowana kwota wsparcia to: 70957,65 Realizacja zadań i przedsięwzięć na łaczną kwotę: 236525,5
12. W ramach programu "Wielkopolska odnowa wsi" - powstaje projekt pn „BUDOWA I REMONT MIEJSC REKREACJI SŁUŻĄCYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO ORAZ PROMOCJA ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH SOŁECTWA MIELNICA DUŻA” 2010 50 000,00 zł 57 200,00 zł
13. "Radosna Szkoła" - projekt Ministerstwa Oświaty polegający na dofinsowaniu tworzenia miejsc zabaw w Szkole Podstawowej w Skulsku oraz Szkole Podstawowej w Wandowie 2010 24 000,00 zł 34 000,00 zł
14. W ramach PROW 2007-2013 działanie 4.1/413 na gminnym boisku w Lisewie zostanie wykonane ogrodzenie. 2010 8 375,84 zł 12 132,93 zł
15. Budowa kanalizacji sanitarnej w Skulsku oraz Lisewie (wniosek w trakcie oceny)  2010 - 2011 1 115 617,00 zł 1 812 897,52 zł
16. W ramach PROW 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi" został złożony wniosek pn. "Przebudowa boiska sportowego wraz z budową boiska sportowego oraz budowa obiektów małej architektury w miejscowości Mniszki, gm. Skulsk". - Wniosek w trakcie oceny 2011 418 033,00 zł 680 000,00 zł
17. PROW 2007-2013 ODNOWA Wsi projekt polegający na budowie pawilonu noclegowego w Mielnicy Dużej - wniosek w trakcie oceny  2011 496 500,00 zł 807 640,00 zł
18. Realizacja przez GOPS w Skulsku projektu systemowego POKL dz. 7.1.1, którgo celem jest pomoc osobom bezrobotnym  2010 52 013,02 zł 58 115,16 zł
RAZEM 3 914 707,95 zł 5 485 701,37zł
  wg stanu na lipiec 2010r.