Komisje Rady Gminy

KOMISJA REWIZYJNA

 

 1. Kucharski Czesław – Przewodniczący

 2. Szczepankiewicz Kinga – Wiceprzewodnicząca

 3. Czajkowski Dawid

 4. Pyrdał Władysław

 5. Radke Eugenia

 

KOMISJA BUDŻETU

 

 1. Wietrzykowski Waldemar - Przewodniczący

 2. Szczepankiewicz Kinga – Wiceprzewodniczący

 3. Jasiecka Marlena

 4. Sobczak Krzysztof

 5. Nykowski Grzegorz

 6. Czarnecki Stefan

 

KOMISJA OŚWIATY I KULTURY

 

 1. Jasiecka Marlena – Przewodniczący

 2. Kubacka Renata – Wiceprzewodnicząca

 3. Knasiak Jolanta

 4. Rusin Marcin

 5. Różański Wiesław

 6. Wietrzykowski Waldemar

 7. Kucharski Czesław

 

KOMISJA ZDROWIA SPRAW SOCJALNYCH I EKOLOGII

 

 1. Knasiak Jolanta – Przewodnicząca

 2. Jasiecka Marlena – Wiceprzewodniczący

 3. Kubacka Renata

 4. Szczepankiewicz Kinga

 5. Pyrdał Władysław

 

KOMISJA ROLNICTWA I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 1. Pyrdal Władysław – Przewodnicząca

 2. Radke Eugenia – Wiceprzewodniczący

 3. Czajkowski Dawid

 4. Sobczak Krzysztof

 5. Nykowski Grzegorz

 6. Kucharski Czesław

 

KOMISJA INFRASTRUKTURY SPORTU I TURYSTYKI

 

 1. Rusin Marcin – Przewodniczący

 2. Wietrzykowski Waldemar – Wiceprzewodniczący

 3. Nykowski Grzegorz

 4. Czarnecki Stefan

 
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI


 1. Czajkowski Dawid – Przewodniczący

 2. Różański Wiesław - Wiceprzewodniczący

 3. Kubacka Renata