Skład Rady Gminy

L.p.

Nazwisko i imię

1

Czajkowski Dawid

 

2

Czarnecki Stefan

 

3

Dominiak Stanisław

 

4

Jasiecka Marlena

 

5

Knasiak Jolanta

 

6

Kubacka Renata

 

7

Kucharski Czesław

 

8

Nykowski Grzegorz

 

9

Pyrdał Władysław

 

10

Radke Eugenia

 

11

Różański Wiesław

 

12

Rusin Marcin

 

13

Sobczak Krzysztof

 

14

Szczepankiewicz Kinga

 

15

Wietrzykowski Waldemar