Informacje i Deklaracje podatkowe OBOWIĄZUJĄCE DO DNIA 30 CZERWCA 2019 ROKU

Informacje i Deklaracje podatkowe OBOWIĄZUJĄCE DO DNIA 30.06.2019 roku

zgodnie z Uchwałą Nr XV/110/2015 Rady Gminy Skulsk z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.