Informacje Dzielnicowego Gminy Skulsk sierż.szt. Arkadiusza Strzeszyńskiego

Plan priorytetowy dzielnicowego gminy Skulsk.

Bezpieczeństwo podczas wykonywania prac polowych

w okresie letnim i jesienno zimowym

 

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

 

  Zasady BHP bezpieczeństwo dzieci, obsługa i naprawa maszyn rolniczych, praca na wysokości,

właściwe zabezpieczenie zbiorników w gospodarstwie, prace przy wykonywaniu oprysków