Informacje Dzielnicowego Gminy Skulsk sierż.szt. Arkadiusza Strzeszyńskiego

PLAN dla gminy skulsk

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr IV

na okres od 01.01.2019r do 30.06.2019r

 

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

 

            Na terenie miejscowości Skulsk przy ulicy Konińskiej 39 stanowiącej część drogi krajowej

K -25 znajduje się budynek Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Skulsku. Wejście główne budynku zlokalizowane jest w odległości około 25 m od jezdni i miejsc parkingowych dla pracowników szkoły oraz lokatorów budynku znajdującego się w sąsiedztwie. Na tym obszarze chciałbym wskazać miejsce zagrożone w postaci przejścia dla pieszych z wysepką i sygnalizacją świetlną ostrzegawczą. Zagrożenie jakie pojawiło się w tym miejscu oprócz samego umiejscowienia szkoły w pobliżu jednej z głównych dróg krajowych, polega na stwarzaniu w tym  miejscu zagrożenia w ruchu drogowym poprzez osoby przywożące i odwożące dzieci do szkoły. Polega ono na tym, iż kierujący skręcający w lewą stronę na parking blokują trasę krajową pojazdom jadącym od centrum Skulska, a pojazdy jadące od strony Ślesina zmuszone są do wykonywania gwałtownych manewrów z uwagi na oczekujące na zjazd w tym rejonie pojazdy. Z moich obserwacji wynika także, iż w tym miejscu w ciągu całego dnia ma miejsce bardzo duże natężenie ruchu pojazdów osobowych oraz w dużej mierze samochodów ciężarowych. Na potwierdzenie i uzasadnienie wyboru tego miejsca jako miejsce zagrożone wskazać należy zdarzenie drogowe zaistniałe w  dniu 01 grudnia 2009r.,  kiedy to kierujący pojazdem ciężarowym typu TIR staranował  i zniszczył ogrodzenie szkoły.

         Poprawa bezpieczeństwa w rejonie wskazanego przejścia dla pieszych, usprawnienie przejazdu aut na wskazanym odcinku trasy K – 25, zapewnienie odpowiedniego zjazdu oraz miejsc parkingowych dla pojazdów osób przywożących dzieci do szkoły.