Regionalna Izba Pamięci im. Stefana Wajchta

          Uroczystego otwarcia Regionalnej Izby Pamięci dokonano 11 listopada 2009r. Członkowie Towarzystwa Promocji i Rozwoju Ziemi Skulskiej uczestniczyli w pracach przygotowujących do oddania IZBĘ PAMIĘCI. Pracami na bieżąco kierowała Prezes Zarządu Teresa Szklarz, pod czujnym okiem i wsparciem ks. Proboszcza - Mariana Kowalskiego i Wójta Gminy Skulsk - Antoniego Klonowskiego. Do tworzenia Izby Pamięci również życzliwie włączyli się radni powiatowi i gminni, oraz mieszkańcy Ziemi Skulskiej.