Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi Skulskiej

 

          Oficjalną datę powstania Towarzystwa Promocji i Rozwoju Ziemi Skulskiej poprzedziło kilka zebrań grupy inicjatywnej, z których pierwsze odbyło się 23 maja 2005r. w Pałacyku w Lisewie. W zebraniu tym uczestniczyły 22 osoby. Jednocześnie wybrano prewodniczącego zebrania - Ryszarda Bieganowskiego i sekretarza - Elżbietę Mielniczak.

       Wówczas to ustalono nazwę Towarzystwa i jego siedzibę, propozycję statutu i propozycję wysokości składek (5 zł miesięcznie). Dyskusją na temat statutu i głosowanie dotyczące wysokości składek przeniesiono na 30 maja 2005r. Ostatecznie jednolity tekst Statutu Towarzystwa Promocji i Rozwoju Ziemi Skulskiej uchwalono na Zebraniu Założycielskim, w dniu 26 sierpnia 2005 roku.