Dane osób wchodzących w skład Towarzystwa Promocji i Rozwoju Ziemi Skulskiej

Prezes

Teresa Szklarz

Zastępca Prezesa

Ewa Cieślarska

Sekretarz

Maria Kubiak

Członek zarządu

Halina Wyderska

Skarbnik

Ewa Studzińska